Γιατί να συμμετέχω στο θεσμό του Προσωπικού Γιατρού;

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
12/10/2022 - 02:26

Ο Προσωπικός Γιατρός παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής υγείας, διαγιγνώσκει θέματα υγείας και καθοδηγεί τον πολίτη μέσα στο Ε.Σ.Υ. Ως προσωπικός σύμβουλος υγείας του πολίτη είναι η πρώτη επαφή του με τις υπηρεσίες υγείας συμβάλλοντας έμπρακτα στην αναβάθμιση τους. Αποτελεί ένα θεσμό που λείπει από τη χώρα μας και στοχεύει στο να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα υγείας.